Interview med Team Lübeck: “Robotten virker allerede teknisk set meget avanceret”.

På grund af den aktuelle koronarelaterede situation er Plugfest desværre blevet aflyst. Ikke desto mindre fortsætter projektet med at udvikle sig ved hjælp af online-samarbejdet mellem tre partnere. Den 6. december blev der gennemført et online-interview med Dr. Robert Wendlandt og Torben Dorbandt fra universitetet i Lübeck. Interviewet handler om den nuværende tilstand af HanDiRob og de følgende udviklingsprojekter.

 

Kan du præsentere den stationære enhed?

Den stationære enhed har sin egen stående søjle, der er monteret på en rustfri stålplade, som kan rotere om sin egen akse. I hovedet er der en enhed til at realisere brugergrænsefladen: en lille computer, et kamera, en mikrofon, højttalere og en skærm. I midten er der en tank til desinfektionsmidlet, og i bunden er batteriet monteret.

Structure of the stationary unit

Vi forestiller os, at robotten på en eller anden måde har øjenkontakt med de potentielle brugere, dvs. forbipasserende. Da mennesker er absolut øjedyr, fokuserer de straks deres opmærksomhed på ting, der ser på dem med øjne eller lignende. Vi håber, at robotten ved at tiltrække opmærksomhed kan motivere brugeren til at desinficere sine hænder på robotten. UI-teamet (User Interface) på Kiel UAS har dybe tanker om, hvordan dette kan realiseres bedre.

 

Hvad kan videreudvikles i den stationære enhed?

Til den stationære enhed har vi planlagt at afprøve en højttaler med mikrofon. Vi forestiller os, at robotten ikke kun vil etablere kontakt med forbipasserende via en visuel grænseflade, men at den også vil være i stand til at henvende sig til forbipasserende og dermed tilbyde dem hånddesinfektion.

I den forbindelse mangler vi stadig at undersøge, om øjenkontakt er tilstrækkeligt som tiltale eller om et akustisk signal skal bruges som tiltale. Er der eventuelt behov for videoinstruktion om desinfektion? Disse undersøgelser skal stadig gennemføres. Derefter vil der være en anden prototype, som har integreret de indsamlede erfaringer og kun har det, den har brug for.

 

Hvordan arbejder de stationære og mobile enheder sammen?

Den mobile enhed, som SDU har udviklet, er designet til at kunne kobles til stativet, løfte det op og flytte det rundt, f.eks. for at fylde desinfektionsmiddel på. Den har sensorer til at navigere og kan også køre direkte hen til folk for at henvende sig til dem. Dette skal dog stadig afprøves. Med HanDiRob skal batteriet også oplades, så den mobile enhed ville være meget praktisk, fordi den også kan tage robotten med til centrallageret, hvor den kan blive tanket op og genopladet.

De to arbejder sammen som et team. Den mobile enhed griber fat i robotten, og de to enheder forbindes og tilpasses hinanden som en integreret komponent. Det betyder, at vi har en mobil desinfektionsmiddeldispenser, som ikke bare passivt venter på, at nogen kommer i nærheden af den, men som også tager hen til steder, hvor der f.eks. er mange besøgende i øjeblikket, og aktivt tilbyder desinfektion af hænder.

Meeting

 

Hvad er Team Lübecks mål med projektet?

Formålet med projektet er at finde ud af, om flere mennesker desinficerer deres hænder, når de møder HanDiRob. Normalt går folk forbi desinfektionsmiddeldispensere, når de bare er passivt placeret. HanDiRob skal aktivt tiltrække opmærksomhed og motivere folk til at desinficere, som sagt ved at skabe øjenkontakt og vende sig mod forbipasserende.

Det fjerde projektmøde for HanDiRob-holdet er planlagt til den 14. januar 2022. På grund af den aktuelle koronarelaterede situation vil den finde sted online.

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu