Arbejdspakker

Projektstyring

Som leadpartner er Syddansk Universitet (SDU) ansvarlig for projektorganisationen. Dette omfatter koordinering af robotudviklingen samt kommunikation med alle involverede parter.

pm_new
PR_new

Public Relations

Området for PR omfatter al kommunikation om projektet med interesserede parter. I begyndelsen af projektet blev der afholdt et “kick-off-møde” for offentligheden i april. For at holde interesserede personer opdateret i hele projektperioden vil der blive anvendt digitale medier (websted, sociale medier) og klassiske trykte medier (flyers, plakater). Desuden vil der med jævne mellemrum blive offentliggjort pressemeddelelser.

Udvikling

Arbejdspakken til udvikling af robotten er grundlæggende opdelt i to dele. På den ene side produktionen af chassiset og løftemekanismen, på den anden side udviklingen af kommunikationsgrænsefladen og desinfektionsenheden. Chassis og løftemekanisme er udviklet af SDU, desinfektionsenheden og kommunikationsgrænsefladen af universitetet i Lübeck. Kiel University of Applied Sciences støtter med udformningen af brugergrænsefladen.

entw1
Lupe

Prøvefase

I projektets sidste fase vil prototyperne blive afprøvet og evalueret. Med henblik herpå vil de hidtil producerede prototyper blive afprøvet på Odense Universitetshospital i Danmark og på den tyske side på Universitetshospitalet Schleswig-Holstein. Formålet med testfasen er at afgøre, om den udviklede robot er egnet til daglig brug, og at observere, hvordan den accepteres af offentligheden i disse institutioner.