Interview med Team SDU, “Vi vil bygge vores egen stationære enhed på grundlag af designet fra Team Lübeck.”

2021 nærmer sig sin afslutning. Vi ser frem til det næste år og til den udvikling, der vil ske i HanDiRob-projektet. Den 09. december blev der gennemført et online-interview med Oskar Palinko, adjunkt ved Syddansk Universitet (SDU). Det handlede om den aktuelle situation for HanDiRob-mobilenheden og de følgende udviklingsprojekter.

 

Kan du præsentere, hvilken funktion den mobile enhed har, og hvordan den kan bidrage til projektets mål?

Den mobile enhed blev designet til at gøre den stationære enhed fra universitetet i Lübeck mobil. Det betyder, at den kan køre hen til den stationære enhed, koble sig sammen med den, løfte den stationære enhed og transportere den til andre steder. Sammenkoblingen af de stationære og mobile enheder har flere logistiske formål, f.eks. at omarrangere stativet i løbet af dagen, transportere det for at genopfylde desinfektionsmidlet eller bringe batteriet til ladestationen. Endnu vigtigere er det, at den mobile enhed kan støtte robottens interaktion med brugerne ved at bruge dens nyfundne mobilitet til at køre hen til dem og motivere dem til at desinficere deres hænder på en meget høflig måde.

 

Hvad kan videreudvikles eller forbedres i den mobile enhed?

Vi har arbejdet på den mobile enhed i et par måneder, og for nylig har vi genoptrykt dens skal, fordi vi ønskede at optimere den mekanisk. Vi vil også forbedre robottens navigation. På nuværende tidspunkt er robotten i stand til at lokalisere sig selv, dvs. at registrere den stationære enhed og omgivelserne, f.eks. vægge.

Desuden bør kommunikationen mellem den mobile og den stationære enhed samt fra robotten og til brugerne udvikles yderligere. Førstnævnte skulle have været opnået på Plugfest. Med hensyn til sidstnævnte fortsætter vi samarbejdet med UI-teamet (User Interface) fra Kiel University of Applied Sciences.

Vi arbejder på nogle algoritmer til kommunikation, men robotten er endnu ikke i stand til at henvende sig til nogen brugere. Vi har allerede algoritmer fra tidligere projekter til at genkende og interagere med mennesker, men de skal stadig tilpasses til HanDiRob-projektet.

Interview_Oskar
Plugfest blev desværre aflyst på grund af corona-situationen. Hvordan vil du fortsætte projektet uden den stationære enhed?

Det er en stor udfordring. Vi planlægger i øjeblikket at bygge vores egen stationære enhed på grundlag af designet fra Team Lübeck. Når Team Lübeck sender os den fil, vi har brug for, vil vi reproducere standen med en 3D-printer. Vi planlægger at oprette flere stande i løbet af projektet. Derfor ville vi alligevel have produceret flere stationære enheder, selv om Plugfest havde fundet sted. På grund af de høje omkostninger udvikler vi kun én mobil enhed, men flere stationære enheder, som er mindre dyre og arrangeres og transporteres af den mobile enhed.

Vi fortsætter naturligvis samarbejdet med de to andre tyske universiteter, men samarbejdet må forblive digitalt i øjeblikket, da hele holdet ikke kan mødes på grund af Corona.

 

Hvad er Team SDU’s største mål i HanDiRob-projektet?

Slutresultatet af projektet vil være en relativt stor brugerundersøgelse for at finde ud af, hvor nyttig robotten vil være, hvor mange mennesker der vil bruge robotten til at desinficere deres hænder oftere, og hvilke fordele robotten vil give hospitalet og samfundet generelt.

 

Er der noget andet, som læserne bør vide?

Jeg synes, det er meget godt, at HanDiRob-teamet består af forskellige fagfolk fra forskellige områder. Det er også interessant at arbejde på tværs af grænserne. Vi har forskellige sprog, erfaringer og perspektiver. Desværre har vi ikke kunnet mødes lokalt så ofte på grund af Corona, men jeg er ret sikker på, at når vi kan mødes, bliver det meget sjovt. Forhåbentlig vil der næste år være mulighed for at møde de andre hold personligt.

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu