Interreg-event i Korsør

HanDiRob in interreg event

Foto: Interreg Deutschland-Danmark

 

I Korsør, Danmark, blev der den 12. maj afholdt et Interreg kick-off arrangement for at åbne den nye finansieringsfase 6A – 2021 til 2027. Som et 5A-projekt blev HanDiRob-holdet inviteret til arrangementet og fik mulighed for at præsentere HanDiRob og tidligere forskningsresultater på en udstillingsstand. Desuden gav arrangementet en god mulighed for at teste robotten med et stort antal mennesker. Oskar Palinko, assisterende professor ved Syddansk Universitet og projektleder for HanDiRob, beskrev: “HanDiRob henvendte sig til de besøgende og fik dem til at desinficere deres hænder. Mange vendte deres opmærksomhed mod robotten og spurgte os f.eks. om den kørte autonomt. (Latter) De lagde ikke mærke til, at vi styrede den med en fjernbetjening.” Han tilføjede stolt, at de fleste mennesker har reageret positivt på robotten. Samtidig er der dog også kommet nogle områder frem, hvor der er behov for forbedringer. Højttaleren bør f.eks. optimeres, så robottens lyd kan opfattes af flere mennesker.

 

Næsten alle projekter fra finansieringsfaserne 5A og 6A deltog i arrangementet. Dette resulterede i informative og produktive udvekslinger mellem forskellige projekter fra forskellige områder. Oskar understregede: “Det var meget interessant at møde andre projektgrupper og emner. F.eks. var Sjællands Universitetshospital til stede ved arrangementet, der ligesom HanDiRob beskæftiger sig med sundhedsoplysninger. Jeg syntes også, at et projekt med brandvæsenet som tema var ret spændende.”

 

Ud over projektgrupperne deltog et stort antal personer med interesse for forskning og ansøgninger om Interreg-midler samt mange finansieringsinstitutioner og politikere fra Tyskland og Danmark i messen. “Jeg var især imponeret over, at politikere fra Slesvig-Holsten og Syddanmark var til stede og understregede, hvor vigtige projekterne er for regionen”, forklarede Oskar. Til gengæld mindede de projektpartnerne om, hvilken merværdi de giver samfundet.

 

I øjeblikket står HanDiRob-holdet over for en produktiv sommer. Om en uge, den 30. juni, mødes det til næste møde i Kiel. Her forventer Oskar, at alle opdaterer hinanden om, hvordan det er gået med forskningen på de enkelte universiteter siden det sidste møde i marts, og hvordan den sidste finansieringsperiode skal forløbe. Team Danmark ser blandt andet frem til at besøge Kiel for første gang.

 

Af Jihyun Lee

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu