HanDiRobs UI-udvikling

Den koronarelaterede situation i Europa gør det stadig ikke muligt for HanDiRob-holdet at mødes i nærværelse. Derfor fandt UI-mødet sted online den 13. december 2021. I alt ti teammedlemmer fra de tre universiteter deltog i mødet. På mødet blev der både givet et kort resumé af den aktuelle situation for de respektive enheder fra SDU og Lübeck Universitet og deres udvikling af UI.

 

Med hensyn til udviklingen af HanDiRob’s brugergrænseflade præsenterede UI-teamet fra Kiel UAS, Sebastian og Ilka, deres grundlæggende koncept for brugergrænsefladen. De præsenterede to forskellige versioner, en lang og en kort version, som fokuserer på forskellige aspekter.

 

zoom meeting presentation
UI-holdet på Kiel University of Applied Sciences præsenterer sit projekt i User Interface.

 

Den længere version fokuserer på kvaliteten af brugernes hånddesinfektion, mens den anden fokuserer på kvantiteten og potentialet af den kvalitative hånddesinfektion. Her forstås ved kvalitet, at man fuldt ud følger de 6 trin for korrekt hånddesinfektion, som hver tager 30 sekunder. Sebastian sagde, at med HanDiRob, i modsætning til f.eks. en billetautomat, kommer motivationen for brug ikke fra brugeren, men fra maskinen, robotten, så der er en stor forhindring, der skal overvindes. Desuden vil interaktionen med HanDiRob primært være visuel, da den er for højlydt i UKSH’s indgangsparti til at henvende sig akustisk til brugerne.

 

Nedenfor er en infografik om, hvordan interaktionen mellem HanDiRob og brugerne er udformet.

 

User Interface long

User Interface short

Grafik skabt af Jihyun Lee

 

Sebastian og Ilka planlægger at gennemføre en test af interaktionen med HanDiRob som en del af forskningsprojektet for at finde ud af, hvad der er mest effektivt, dvs. den lange eller den korte version af interaktionen. Da HanDiRob’s brugergrænseflade skal spille sammen med robottens adfærd, perception og bevægelse, arbejder de respektive universiteter sammen. UI-teamet fra Kiel UAS er ansvarlig for udformningen af designet af brugergrænsefladen og samarbejder med SDU og Lübeck Universitet, som tager sig af implementeringen af det design, der er udviklet af Kiel UAS. Det næste møde om udviklingen af brugergrænsefladen finder sted den 7. januar.

 

Af Jihyun Lee

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu