HanDiRob 4th Meeting in Kiel #1 – FHK

 

Den sidste dag i juni mødtes HanDiRob-holdet til det fjerde møde i Kiel. Da mødet fandt sted i hybridform, havde nogle af holdmedlemmerne fra Lübeck, som desværre ikke kunne rejse til Kiel, mulighed for at deltage i mødet via zoom. På mødet blev de succesfulde udviklinger siden Plugfest i marts og udviklingsplanerne for de respektive projektpartnere drøftet.

 

meeting in kiel presentation of ign-team

 

Først præsenterede Jan-Leon Gripp fra ING-holdet på Kiel University of Applied Sciences den nytrykte stationære enhed og designet af brugergrænsefladen. HanDiRob tiltrækker brugernes opmærksomhed ved hjælp af animerede øjne, og når brugerne får desinficeret deres hænder, viser den en kort animation eller video om de korrekte trin til hånddesinfektion for at øge kvaliteten af hånddesinfektionen. Derfor handler HanDiRob’s brugergrænsefladedesign udelukkende om øjen- og animationsdesignet.

 

Jan-Leons præsentation handlede om animationen for at sikre kvaliteten af hånddesinfektion. ING-holdet udviklede en animation ved hjælp af Blender, efter at de var utilfredse med den første tutorial med 6 forskellige statiske billeder. Her foreslog Lise Anderson, hygiejneekspert på OUH (Odense Universitetshospital), at hun kunne hjælpe teamet med kvalitetsoverblikket over animationen. Du kan se animationen på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=RTM0R08cZa8

 

handirob meeting

 

Derefter præsenterede Christoph Behn fra IGN-holdet de 20 forskellige øjendesignkoncepter. Nogle medlemmer af HanDiRob-teamet fandt de forskellige øjenformer nyttige, da de forskellige øjenformer gør det muligt at skelne de stationære enheder fra hinanden. IGN-holdet vil teste koncepterne og finde ud af, hvilke der er bedst ud fra brugernes synspunkt.

 

De strenge designkoncepter fik HanDiRob-teamet til at diskutere. Rasmus Junge fra Team Danmark, der har udviklet det første øjendesign af HanDiRob, forklarede, at han under udformningen havde øjnenes venlige udseende i tankerne, da robotten “beder” brugerne om at desinficere deres hænder. Nogle mente dog, at robotten måske skulle have en vis autoritet for effektivt at få brugerne til at desinficere deres hænder. Derfor vil ING-holdet foretage test i denne henseende.

 

Af Jihyun Lee

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu