HanDiRob 4th Meeting in Kiel #2 – SDU

Derefter præsenterede Team Danmark den hidtidige udviklingsproces og deres forskningsprojekt. Først præsenterede Oskar Palinko, assisterende professor ved SDU, to nye danske arbejdsstuderende, som sluttede sig til HanDiRob-projektet efter det tredje møde i januar: Jacob Brꬱndstrup og Mikkel Kipp.

 

Ifølge Oskar er SDU’s stationære enhed næsten færdig. Der er blevet implementeret en brugergrænseflade med samme øjedesign som den mobile enhed. Mens stemmeinteraktionen er fuldt udviklet, skal elektronikken til at dreje den stationære enhed stadig forbedres.

Standys

De stationære enheder fra FHK (til venstre) og fra SDU (til højre)

Med hensyn til kommunikationen mellem den stationære og den mobile enhed er holdet gået et skridt videre. De kan oprette en wifi-forbindelse og dermed kommunikere med hinanden. Den mobile enhed kan f.eks. give besked til den stationære enhed om at “desinficere hænder”, når den kører hen til brugerne.

Ifølge Team Danmarks ansøgningsscenarie arbejder “mobiltelefonen (den mobile enhed)” og “standy (den stationære enhed)” sammen på følgende måde.

  1. Den mobile enhed registrerer den stationære enhed ved hjælp af stregkoden til genkendelse.
  2. Hun kører hen til den stationære enhed og samler den op.
  3. Når den mobile enhed registrerer en bruger, bevæger den tilkoblede enhed sig hen mod brugeren.
  4. Hvis brugeren er i nærheden, beder den stationære enhed om hånddesinfektion.

 

Presentation Team Danmark

Team Danmark forklarede, at den mobile enhed stadig skal testes på OUH, da den stadig har problemer med LIDAR-detektion. Mere specifikt forhindrer refleksionerne i glasset, som findes overalt på hospitalet, de præcise aflæsninger fra LIDAR’en.

Endelig understregede holdet, at gentagne afprøvninger og forbedringer af robotten er i højsædet af deres projekt.

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu