“Hand-Disinfection-Robot-Project”, forkortet HanDiRob, starter

Den 12.04.2021 var tiden endelig kommet. Kick-off-mødet for HanDiRob-projektet var planlagt og skulle give startskuddet til den halvandet år lange kampagne, der finansieres af Interreg Tyskland-Danmark. På grund af den stadig anspændte situation som følge af coronaviruset måtte dette møde afholdes online. Men for at give alle adgang til denne begivenhed er der blevet stillet en livestream til rådighed via YouTube-Live. En optagelse er stadig tilgængelig på “https://www.youtube.com/watch?v=jJz_brkc0r8”.

På mødet blev selve projektet, projektpartnerne og netværkspartnerne samt deres medarbejdere, tidsplanen og de grundlæggende mål for projektet præsenteret. Oskar Palinko, adjunkt ved Syddansk Universitet og projektleder hos HanDiRob, guidede alle deltagere gennem dagsordenen og de relevante fakta og var til rådighed for yderligere spørgsmål fra salen til sidst. Allerede efter den offentlige del blev det første teammøde afholdt, hvor ansvarsområderne endnu en gang blev koordineret og de første opgaver i teamet blev fordelt.

Nogle af jer vil måske spørge: Hvad er denne HanDiRob egentlig? Svaret på dette spørgsmål er faktisk ganske enkelt. HanDiRob bliver en selvkørende robot, som skal animere folk til at desinficere deres hænder. I samarbejde med Syddansk Universitet i Odense, universitetet i Lübeck og Kiel University of Applied Sciences vil robotten blive udstyret med et chassis, en desinfektionsenhed og en brugergrænseflade. Brugergrænsefladen vil blive brugt til at interagere med brugeren og til at guide ham gennem den korrekte hånddesinfektionsproces ved hjælp af en video. Desuden skulle det senere være muligt for robotten at levere dele af personligt beskyttelsesudstyr, f.eks. medicinske tandbeskyttere, som supplement til desinfektionstjenesten.

Under ledelse af Syddansk Universitet, som bidrager med sin ekspertise inden for robotudvikling til projektet, arbejder Lübeck Universitet, som udvikler desinfektionsenheden, og Kiel University of Applied Sciences, som er ansvarlig for PR og udvikling af brugergrænsefladedesignet, som projektpartnere i denne tysk-danske alliance. Odense Universitetshospital (OUH) og virksomheden Abena er indtil videre blevet vundet som netværkspartnere. OUH stiller et testområde og teknisk ekspertise inden for desinfektion til rådighed for testfasen, og Abena er en del af teamet som industriel konsulent.

Hvis din virksomhed også ønsker at blive netværkspartner i dette projekt, eller hvis du ønsker at rapportere om dette projekt, bedes du kontakte:

For Danmark:
Oskar Palinko
ospa@mmmi.sdu.dk

Leon Bodenhagen
lebo@mmmi.sdu.dk

For Tyskland:
Robert Wendlandt
robert.wendlandt@uni-luebeck.de

Franziska Uhing
franziska.uhing@fh-kiel.de

HanDiRob er støttet af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Få mere at vide om Interreg Tyskland-Danmark
på www.interreg5a.eu